Paskelbta: 2021-02-17 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ garantijos suteikimo už valdomos įmonės UAB „VVP Investment“ įsipareigojimų įvykdymą.

Informuojame, kad AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) valdyba 2021 m. vasario 17 d. pritarė ne didesnės nei 55,097 mln. eurų garantijos (toliau – garantija) suteikimui „Nordex Lithuania GmbH“.

Garantija bus garantuojama už Bendrovės dukterinės įmonės UAB „Ignitis renewables“ valdomos UAB „VVP Investment“ (toliau – VVP) įsipareigojimų įvykdymą pagal 2020 m. lapkričio 23 d. VVP su „Nordex Energy SE & Co. KG“ sudarytą sutartį dėl vėjo elektrinių tiekimo, statybos ir priežiūros paslaugų, skirtų Mažeikių vėjo elektrinių parkui (toliau – Sutartis) (plačiau – čia). Pažymėtina, kad VVP, „Nordex Energy SE & Co. KG“ ir „Nordex Lithuania GmbH“ pasirašė sutartį, pagal kurią „Nordex Lithuania GmbH“ nuo 2021 m. sausio 12 d. perėmė „Nordex Energy SE & Co. KG“ teises ir pareigas pagal Sutartį.

Paminėtina, kad Bendrovė ir VVP ketina sudaryti garantijos paslaugos sutartį (toliau – Paslaugos sutartis), kuria bus užtikrinamas rinkos sąlygas atitinkantis VVP apmokėjimas Bendrovei už Bendrovės VVP naudai suteiktą garantiją „Nordex Lithuania GmbH“.

Garantijos sutartis bus pasirašyta artimiausiu metu. Paslaugos sutartis bus pasirašyta tik gavus Bendrovės Stebėtojų tarybos Audito komiteto nuomonę ir Bendrovės  Stebėtojų tarybos pritarimą. Apie garantijos ir paslaugos sutarties pasirašymą Bendrovė atskirais pranešimais neinformuos.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076