Paskelbta: 2021-02-04 12:42:49 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. vasario 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-02-04 12:42 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. vasario 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,0953 0,0016 21,7684 165582,8798
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,6474 1734,353 0 697739,8875
INVL Baltijos fondas 38,3722 141,590526 115,958161 186019,008055

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com