Paskelbta: 2021-02-03 12:04:02 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. vasario 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-02-03 12:04 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. vasario 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,9842 5,7354 8,6661 165604,6466
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,6412 0 1881,5415 696005,5345
INVL Baltijos fondas 38,2559 105,561234 177,023498 185993,375690

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com