Paskelbta: 2021-02-02 12:47:04 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. vasario 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-02-02 12:47 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. vasario 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,3433 8,7622 40,1685 165607,5773
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,6207 117,8012 50,2198 697887,076
INVL Baltijos fondas 38,2779 1,703594 69,533045 186064,837954

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com