Paskelbta: 2021-01-28 10:48:12 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-28 10:48 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,8512 0 0 166500,3779
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5871 43,7292 3,6494 699148,1231
INVL Baltijos fondas 38,4119 25,7087 30,31 186096,018777

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com