Paskelbta: 2021-01-27 08:52:47 CET
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Bus sustabdyta prekyba AUGA group obligacijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą sustabdyti prekybą AUGA group, AB obligacijomis (AUGB060024A, ISIN kodas LT0000404238) 2021 m. sausio 27 d. 

Prekyba AUGA group obligacijomis sustabdyta dėl techninio koregavimo prekybos sistemoje. 

Prekyba AUGA group obligacijomis bus atnaujinta 2021 m. sausio 28 d.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.