Paskelbta: 2021-01-26 19:40:04 CET
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ gauto Aplinkos apsaugos departamento ieškinio dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) patvirtina viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie tai, kad  Bendrovės dukterinė bendrovė AB „Grigeo Klaipėda“ 2021 m. sausio 26 d. gavo iš Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros atsiųstą Aplinkos apsaugos departamento (toliau - AAD) civilinį ieškinį dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, kurio suma 48 257 676,57 Eur. Ieškinys pateiktas Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl AB „Grigeo Klaipėda“ veiksmų, susijusių su nuotekų tvarkymu.

Padaryta žala vandens telkiniui (Kuršių Marioms) ieškinyje apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-09-09 įsakymu Nr. 471 patvirtintą Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodiką (toliau - Metodika). Kadangi AB „Grigeo Klaipėda“ kartu su AAD ieškiniu negavo ieškinyje nurodytų dokumentų, kuriais remiantis buvo apskaičiuota gamtai padaryta žala, šiuo metu yra sudėtinga detaliau komentuoti (vertinti) pareikšto ieškinio pagrįstumą.

AB „Grigeo Klaipėda“ vadovybės požiūriu, AAD, nustatydamas žalą, padarytą Kuršių marių vandens būklei, turėjo, visų pirma, remtis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. Direktyvos 2004/35/EB Dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), bei  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau – Direktyvos) ir jas įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų nuostatomis.  

AB „Grigeo Klaipėda“ vadovybės nuomone, žalos aplinkai faktas ir mastas turi būti nustatytas  specialiais moksliniais ar kitokiais validumą turinčiais tyrimais, skirtais individualizuoti atvejį pagal Direktyvose įtvirtintus metodus, o ne pagal standartizuotą matematinę formulę, įtvirtintą Metodikoje. 

2020 metais AB „Grigeo Klaipėda“ tarptautinio konkurso tvarka atrinko ir pasitelkė užsienio ekspertus „TIG Environmental“ kurie, vadovaudamiesi Direktyvos 2000/60/EB ir Direktyvos 2004/35/EB nustatytais žalos vandeniui nustatymo principais ir metodais, atliko ilgalaikį ekspertinį tyrimą, skirtą nustatyti galimą žalą Kuršių marių vandens būklei, kurią sukėlė tariamai neteisėtas AB „Grigeo Klaipėda“ iš dalies apvalytų nuotekų leidimas. Tyrimui vadovavo skirtingose Europos sąjungos ir kitose pasaulio valstybėse aplinkosaugos srityje poveikio aplinkai tyrimus atlikęs italų mokslininkas, „TIG Environmental“ teismo ekspertizės vykdomasis direktorius dr. Carlo Monti.  Remiantis ekspertų išvadomis, AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų paveiktas Kuršių marių plotas turėjo būti ribotas, o poveikis žuvims bei zooplanktonui nepadarytas. Detalesnė informacija Bendrovės 2020-12-16 pranešime.

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Grigeo Klaipėda“ pasitelkti „TIG Environmental“ ekspertai reikšmingo neigiamo poveikio Kuršių marių vandens būklei nenustatė, AAD žalą gamtai apskaičiavo vadovaujantis Metodika (neatsižvelgiant į aukščiau minėtose Direktyvose įtvirtintus metodus), o taip pat į tai, kad AB „Grigeo Klaipėda“ kartu su AAD ieškiniu negavo ieškinyje nurodytų dokumentų, kuriais remiantis buvo apskaičiuota gamtai padaryta žala,  Bendrovės vadovybė šiuo metu objektyviai negali įvertinti galimo žalos atlyginimo poveikio AB “Grigeo” įmonių grupei.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801