Paskelbta: 2021-01-26 13:40:58 CET
Nasdaq Vilnius
Prekybos sustabdymas

Sustabdyta prekyba AB "Grigeo" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą nedelsiant sustabdyti prekybą AB "Grigeo" akcijomis (GRG1L, ISIN kodas LT0000102030) 2021 m. sausio 26 d. 

Prekyba stabdoma Bendrovės prašymu dėl esminės informacijos skelbimo. 

Prekyba AB "Grigeo" akcijomis bus atnaujinta atskiru Nasdaq Vilnius sprendimu.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.