Paskelbta: 2021-01-25 12:29:50 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-25 12:29 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 37,4226 11,143 25,1293 166756,6624
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5799 419,4365 0 698176,7108
INVL Baltijos fondas 38,8101 0 20,9543 186091,942605

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com