Paskelbta: 2021-01-20 12:23:25 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-20 12:23 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,3486 36,9244 733,8849 166856,0657
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5704 234,0632 2,5312 697602,0073
INVL Baltijos fondas 38,7302 5,988608 2510,487258 186302,674429

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com