Publicēts: 2021-01-19 12:33:09 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas Latvijas valsts vērtspapīru primāro dīleru sarakstā

Ir notikušas izmaiņas Latvijas valsts vērtspapīru primāro dīleru (PD) grupā: ar 2021.gada 19.janvāri primārā dīlera statusu ir ieguvusi Erste Group Bank AG, noslēdzot primāro dīleru līgumu ar Valsts kasi.

Primārie dīleri ir Valsts kases sadarbības partneri, kuriem ir tiesības piedalīties iekšējā tirgus valsts vērtspapīru sākotnējās izsolēs, un tie nodrošina vērtspapīru likviditāti un pirkšanas/pārdošanas cenas otrreizējā tirgū, kam ir būtiska nozīme Latvijas valsts aizņemšanās vadībā. Primāro dīleru sistēma izveidota, lai veicinātu Latvijas valsts vērtspapīru tirgus attīstību.

Vairāk informācijas par primāro dīleru sistēmu Valsts kases mājas lapā

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com