Paskelbta: 2021-01-18 11:17:40 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2021-01-18 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670044
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01026A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01026A
Atsiskaitymo data 2021-01-20
Išpirkimo data 2026-11-27
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,265
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,218
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,205
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 157 600 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 45 000 000,00
Apyvarta, EUR 45 849 398,44

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com