Publicēts: 2021-01-14 08:34:58 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Baltic Dairy Board, SIA obligācijas izslēdz no Baltijas Parāda vērtspapīru saraksta

Nasdaq Riga š.g. 13. janvārī pieņēma lēmumu izslēgt Baltic Dairy Board, SIA obligācijas (Biržas kods: BDBB180024A, ISIN: LV0000801595) no Baltijas Parāda vērtspapīru saraksta par pēdējo obligāciju tirdzniecības dienu nosakot 2021. gada 14. janvāri.

Baltic Dairy Board, SIA iesniedza Biržai pieteikumu ar lūgumu izslēgt obligācijas no regulētā tirgus pirms to noteiktā dzēšanas datuma, jo Sabiedrība ir ieguvusi savā īpašumā visas emitētās obligācijas. Nasdaq Riga ir pieņēmusi lēmumu izslēgt Baltic Dairy Board, SIA obligācijas  no Baltijas Parāda vērtspapīru saraksta, pamatojoties uz Biržas noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 12.2.2. punktu.
 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.