Paskelbta: 2021-01-13 09:48:08 CET
Orion Asset Management
Prospektas

DĖL PAKEISTO INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” AKCIJŲ EMISIJOS PROSPEKTO

Vilnius, Lietuva, 2021-01-13 09:48 CET -- Informuojame, kad 2021 m. sausio 13 d. buvo paskelbtas pakeistas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, akcijų emisijos prospektas.

Svarbiausi investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” prospekto pakeitimai susiję su 2020 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų investicinės bendrovės įstatų pakeitimais, apie kuriuos buvo skelbta anksčiau.

Aktualus investicinės bendrovės akcijų emisijos prospektas skelbiamas valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https://am.orion.lt/.

 

Papildoma informacija teikiama kreipiantis į valdymo įmonę

Uždarąją akcinę bendrovę „Orion Asset Management“

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt