Paskelbta: 2021-01-12 15:10:00 CET
AB „Grigeo“
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie AB „Grigeo“ vadovų sandorius

AB „Grigeo“ gavo pranešimą apie Viceprezidento pirkimui ir logistikai sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

PriedasPranešimas apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų sandorius 08012021.pdf