Paskelbta: 2021-01-12 12:40:40 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. sausio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-01-12 12:40 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. sausio 11 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 36,9567 0 62,7022 167633,0941
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5626 71,8445 198,0613 699077,6441
INVL Baltijos fondas 38,7107 59,486395 53,916843 189641,022602

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com